Kategorie
Bez kategorii

Transport medyczny Gdańsk, czyli przeniesienie pacjenta do innej placówki medycznej

Przeniesienie pacjenta do innej placówki, szpitala lub innego oddziału w tym samym szpitalu jest tematem najmniej znanym, ale równie ważnym. Decyzja o przeniesieniu pacjenta jest oparta na korzyściach z opieki dostępnej w innej placówce w porównaniu z potencjalnym ryzykiem, bowiem transport medyczny Gdańsk ma mnóstwo przeciwskazań. Potrzeba przeniesienia pacjenta powinna uwzględniać korzyści wynikające z zapewnienia dodatkowej opieki w zakresie leczenia lub wyniku. Ryzyko przeniesienia ciężko chorego pacjenta jest wielorakie. Pacjenci intensywnej terapii mają zaburzoną fizjologię i wymagają inwazyjnego monitorowania i wsparcia narządów, więc transport medyczny Gdańsk jest ryzykowny. Ponadto mają tendencję do niestabilności podczas ruchu. Pojazdy wykonujące transport medyczny Gdańsk nie sprzyjają aktywnej interwencji i nie ma pomocy. Personel i pacjenci są narażeni na wypadki drogowe i mogą być narażeni na zmiany temperatury i ciśnienia. Decyzję o przeniesieniu transportem medycznym z Gdańska powinni podjąć konsultanci po przeprowadzeniu pełnej oceny i dyskusji między szpitalem kierującym a przyjmującym. Istnieją wytyczne dotyczące czasu transferu dla pewnych grup pacjentów – na przykład tych z urazem głowy. W przypadku pacjentów z niewydolnością wielonarządową personel wyższego szczebla powinien dokładnie omówić stosunek ryzyka do korzyści. Decyzja o tym, czy i jak wysłać lub odebrać pacjenta, będzie zależeć od pilności przeniesienia, dostępności i doświadczenia personelu, sprzętu oraz wszelkich opóźnień w mobilizacji zespołu ratunkowego. Lokalne zasady powinny być przygotowane tak, aby odzwierciedlały wzorce skierowań, dostępną wiedzę specjalistyczną i okoliczności kliniczne.