Kategorie
Bez kategorii

Sprężarki chłodnicze Gdańsk, Gdynia, woj. pomorskie

Tam, gdzie czynnik chłodniczy ma zasadnicze znaczenie dla właściwości chłodniczych układu chłodniczego, olej chłodniczy ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania sprężarki chłodniczej Gdańsk. Smary do sprężarek chłodniczych zmniejszają tarcie, zapobiegają zużyciu i działają jako uszczelnienie między stroną wysokiego i niskiego ciśnienia. Ale jak wybrać najlepszy olej chłodniczy by sprężarki chłodnicze Gdańsk działały bez zarzutu? Chociaż podstawową funkcją oleju chłodniczego jest nadal smarowanie, powinien on również być odporny na ekstremalne różnice temperatur i być kompatybilny z czynnikiem chłodniczym.

Jak działają sprężarki chłodnicze Gdańsk? Najpopularniejszy obieg chłodniczy jest realizowany poprzez cyrkulację, parowanie i skraplanie czynnika chłodniczego w układzie zamkniętym. Odparowanie zachodzi w niskiej temperaturze i pod niskim ciśnieniem, podczas gdy kondensacja zachodzi w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem. Umożliwia to przenoszenie ciepła z obszaru o niskiej temperaturze do obszaru o wysokiej temperaturze.

Wymagania dotyczące olejów chłodniczych:
1. Stabilność termiczna – Oleje chłodnicze muszą działać prawidłowo w szerokim zakresie temperatur. Końcowe temperatury sprężania w sprężarkach chłodniczych mogą osiągać szczytowe temperatury do 180ºC. Dlatego olej chłodniczy musi być stabilny termicznie. Jeśli olej zawiera lotne frakcje olejowe, lżejsze końce wchodzą do układu sprężarki w postaci pary, gdzie skraplają się i zmniejszają sprawność wymiany ciepła, ale także zwiększają lepkość oleju.

2. Stabilność chemiczna – Oleje chłodnicze powinny być stabilne chemicznie, aby uniknąć reakcji z czynnikiem chłodniczym który wyposaża sprężarki chłodnicze Gdańsk.

3. Rozpuszczalność czynnika chłodniczego / oleju – Mieszaniny czynnika chłodniczego / oleju mogą być (częściowo) rozpuszczalne lub nierozpuszczalne. Całkowita rozpuszczalność ułatwia smarowanie, ale może prowadzić do znacznych spadków lepkości w sprężarce, co zwiększa tarcie i zużycie.